O NÁS

Poskytovaná péče

 

Ordinace poskytuje gynekologicko - porodnickou péči od roku 1993 

   preventivní gynekologické vyšetření (kolposkopie, cytologie, palpační vyšetření, ultrazvukové vyšetření)

   gynekologické vyšetření k řešení obtíží

   dispenzarizace

   péče o těhotné dle doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP s návazností na akreditovaná pracoviště     provádějící specializovanou prenatální péči

   řešení neplodnosti ve spolupráci s reprodukčním centrem PRONATAL

   poradenství a zavedení antikoncepce (hormonální – různé aplikační formy, nitroděložní - různé typy nitroděložních tělísek)

   poradenství a zavedení hormonální substituční léčby k řešení obtíží v přechodu (menopausa, klimakterický syndrom)

   aktivní přístup ke všem screeningovým (vyhledávacím) programům určeným pro ženy

       screening hrdla děložního

       screening karcinomu prsu ve spolupráci s mamologickým centrem

       screening kolorektálního karcinomu

 

Přístrojové vybavení

 

Ordinace je vybavena moderními diagnostickými přístroji

   ultrazvukový přístroj SAMSUNG SONO ACE R 7

   kardiotokograf TOITU

   videokolposkop

   Quik Read go k testování na okultní krvácení do stolice

 

Lékařka a sestra

 

Péči provádí: MUDr. Jana Roščáková

fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Hradci Králové s promocí v roce 1988

praxe na gynekologicko - porodnickém oddělení Krajské nemocnice Ústí nad Labem zakončená specializační zkouškou z gynekologie a porodnictví v roce 1991

od roku 1993 ambulantní praxe s licencí

diplom celoživotního vzdělávání do roku 2024 s účastí na odborných seminářích,kurzech a konferencích

 

ženská sestra – porodní asistentka Tamara Benýšková

1982 absolvování Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem, ukončeno maturitou

1991 absolvování Střední zdravotnické školy Most - pomaturitní kvalifikační studium- obor porodní asistentka - ukončeno maturitou

 

Jak to u nás chodí

 

po příchodu se nahlaste sestře

předložte prosím průkaz pojištěnce, nové pacientky k registraci i průkaz totožnosti (OP či pas), ev.očkovací průkaz s údajem o očkování proti HPV viru, termín posledních menses

pokud u vás došlo ke změně příjmení, bydliště, telefonického kontaktu, pojišťovny neprodleně toto nahlaste sestře

po té se připravte na vyšetření - k dispozici vám je toaleta s bidetem a prostorem k převlečení (sukně s výhodou)

 vyčkejte v čekárně na vyzvání k vyšetření

pořadí pacientek určuje lékař s přihlédnutím k aktuální situaci a stavu pacientky

čas objednání je časem, kdy se pacientka hlásí sestře a nemusí být i přes veškerou naši snahu časem vstupu do ordinace lékaře

poslední pacientka je objednána nejpozději 30 minut před koncem ordinačních hodin

objednání k vyšetření je možné osobně nebo telefonicky v ordinačních hodinách,sestra vyřizuje telefonáty dle aktuální situace v ordinaci

za osobní věci odložené v čekárně nese odpovědnost pacientka

svým chováním nerušte práci lékaře a sestry

v prostorách ordinace je nutné dodržování hygienicko - epidemiologických zásad (dezinfekce rukou, mytí rukou, udržování čistoty na toaletě i v čekárně), kouření a požívání alkoholu je v prostorách ordinace přísně zakázáno

do prostoru ordinace je možný vstup asistenčního zvířete jako doprovod postiženého - nutno hlásit při objednání k vyšetření

 

Informační odkazy

 

www.antikoncepce.cz

www.forumantikoncepce.cz

www.zenavprechodu.cz

www.hpv-college.cz

https://bit.ly/vysledkycytologie

 

Naše ordinace spolupracuje s těmto pojišťovnami

Kontakty

MUDr. Jana Roščáková
Gynekologie Ústí nad Labem

tel.: +420 475 500 219

mobil: +420 778 444 383

adresa: U Pivovarské zahrady 793/5, Ústí nad Labem, Krásné Březno, 400 07

Mapa