JAK TO U NÁS CHODÍ

Vnitřní řád

po příchodu se nahlaste sestře

předložte prosím průkaz pojištěnce, nové pacientky k registraci i průkaz totožnosti (OP či pas), ev.očkovací průkaz s údajem o očkování proti HPV viru, termín posledních menses

pokud u vás došlo ke změně příjmení, bydliště, telefonického kontaktu, pojišťovny neprodleně toto nahlaste sestře

po té se připravte na vyšetření - k dispozici vám je toaleta s bidetem a prostorem k převlečení (sukně s výhodou)

vyčkejte v čekárně na vyzvání k vyšetření

pořadí pacientek určuje lékař s přihlédnutím k aktuální situaci a stavu pacientky

čas objednání je časem, kdy se pacientka hlásí sestře a nemusí být i přes veškerou naši snahu časem vstupu do ordinace lékaře

poslední pacientka je objednána nejpozději 30 minut před koncem ordinačních hodin

objednání k vyšetření je možné osobně nebo telefonicky v ordinačních hodinách,sestra vyřizuje telefonáty dle aktuální situace v ordinaci

za osobní věci odložené v čekárně nese odpovědnost pacientka

svým chováním nerušte práci lékaře a sestry

v prostorách ordinace je nutné dodržování hygienicko - epidemiologických zásad (dezinfekce rukou, mytí rukou, udržování čistoty na toaletě i v čekárně), kouření a požívání alkoholu je v prostorách ordinace přísně zakázáno

do prostoru ordinace je možný vstup asistenčního zvířete jako doprovod postiženého - nutno hlásit při objednání k vyšetření

pořizování video či akustického záznamu v prostorách ordinace lze pouze po předchozí domluvě s lékařem

 

Naše ordinace spolupracuje s těmto pojišťovnami

Kontakty

MUDr. Jana Roščáková
Gynekologie Ústí nad Labem

tel.: +420 475 500 219

mobil: +420 778 444 383

adresa: U Pivovarské zahrady 793/5, Ústí nad Labem, Krásné Březno, 400 07

Mapa