Péči provádí: MUDr. Jana Roščáková

fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Hradci Králové s promocí v roce 1988

praxe na gynekologicko - porodnickém oddělení Krajské nemocnice Ústí nad Labem zakončená specializační zkouškou z gynekologie a porodnictví v roce 1991

od roku 1993 ambulantní praxe s licencí

diplom celoživotního vzdělávání do roku 2024 s účastí na odborných seminářích,kurzech a konferencích

 

ženská sestra – porodní asistentka Tamara Benýšková

1982 absolvování Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem, ukončeno maturitou

1991 absolvování Střední zdravotnické školy Most - pomaturitní kvalifikační studium- obor porodní asistentka - ukončeno maturitou

 

Naše ordinace spolupracuje s těmto pojišťovnami