POSKYTOVANÁ PÉČE

Ordinace poskytuje gynekologicko - porodnickou péči od roku 1993 

   preventivní gynekologické vyšetření (kolposkopie, cytologie, palpační vyšetření, ultrazvukové vyšetření)

   gynekologické vyšetření k řešení obtíží

   dispenzarizace

   péče o těhotné dle doporučení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP s návazností na akreditovaná pracoviště     provádějící specializovanou prenatální péči

   řešení neplodnosti ve spolupráci s reprodukčním centrem PRONATAL

   poradenství a zavedení antikoncepce (hormonální – různé aplikační formy, nitroděložní - různé typy nitroděložních tělísek)

   poradenství a zavedení hormonální substituční léčby k řešení obtíží v přechodu (menopausa, klimakterický syndrom)

   aktivní přístup ke všem screeningovým (vyhledávacím) programům určeným pro ženy

       screening hrdla děložního

       screening karcinomu prsu ve spolupráci s mamologickým centrem

       screening kolorektálního karcinomu

 

Naše ordinace spolupracuje s těmto pojišťovnami

Kontakty

MUDr. Jana Roščáková
Gynekologie Ústí nad Labem

tel.: +420 475 500 219

mobil: +420 778 444 383

adresa: U Pivovarské zahrady 793/5, Ústí nad Labem, Krásné Březno, 400 07

Mapa