Ordinace je vybavena moderními diagnostickými přístroji

   ultrazvukový přístroj SAMSUNG SONO ACE R 7

   kardiotokograf TOITU

   videokolposkop

   Quik Read go k testování na okultní krvácení do stolice

 

Naše ordinace spolupracuje s těmto pojišťovnami