Nové pacientky

Stále registrujeme

JAK TO U NÁS CHODÍ

1. krok

Po příchodu se nahlaste sestře.

1. krok

2. krok

Předložte prosím průkaz pojištěnce, nové pacientky k registraci i průkaz totožnosti (OP či pas), ev.očkovací průkaz s údajem o očkování proti HPV viru, termín posledních menses.

3. krok

Pokud u vás došlo ke změně příjmení, bydliště, telefonického kontaktu, pojišťovny neprodleně toto nahlaste sestře.

3. krok

4. krok

Poté se připravte na vyšetření - k dispozici vám je toaleta s bidetem a prostorem k převlečení (sukně s výhodou).

5. krok

Vyčkejte v čekárně na vyzvání k vyšetření.

(Pořadí pacientek určuje lékař s přihlédnutím k aktuální situaci a stavu pacientky)

5. krok

6. krok

Čas objednání je časem, kdy se pacientka hlásí sestře a nemusí být i přes veškerou naši snahu časem vstupu do ordinace lékaře.

Vnitřní řád

1
Poslední pacientka je objednána nejpozději 30 minut před koncem ordinačních hodin.
2
Objednání k vyšetření je možné osobně nebo telefonicky v ordinačních hodinách,sestra vyřizuje telefonáty dle aktuální situace v ordinaci.
3
Za osobní věci odložené v čekárně nese odpovědnost pacientka.
4
Svým chováním nerušte práci lékaře a sestry.
5
V prostorách ordinace je nutné dodržování hygienicko - epidemiologických zásad (dezinfekce rukou, mytí rukou, udržování čistoty na toaletě i v čekárně), kouření a požívání alkoholu je v prostorách ordinace přísně zakázáno.
6
Do prostoru ordinace je možný vstup asistenčního zvířete jako doprovod postiženého - nutno hlásit při objednání k vyšetření.
7
Pořizování video či akustického záznamu v prostorách ordinace lze pouze po předchozí domluvě s lékařem.
GYNEKOLOGIE MUDr. Jana ROŠČÁKOVÁ, s.r.o.

U Pivovarské zahrady 793/5

400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

IČ: 08678448

Kontakty

Mobilní telefon +420 778 444 383

Pevná linka +420 475 500 219

E-mail info@gynekologie-roscakova.cz

Smluvní pojišťovny